Valeuutiset - Fake news - Yle - Osa 2

Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Osa 4 | Osa 5 |

Keppiä, jos työtön kiemurtelee 13 vaatimuksen edessä? - Kyllä, sillä päiväraha 697e paha. - palkkatuki 677e Kumpulaiselle hyvä. #valeuutiset

Olavi Kumpulainen

Sinne annoin vähän niinkuin ajatuksia ja suuntaviivoja minkälaista työväkeä tarvittais:
1. haemme ihmistä aktiivisesta ikäryhmästä
2. ystävällinen ja positiivinen luonne
3. tiimipelaaja ei yksin säveltäjä
4. hyvä stressin sietokyky. Meillä käy myyjiä ja ostajia. Kaikki eivät ole aina hyvällä tuulella.
5. ei voi olla liian hienotunteinen ja herkästi haavoittuvainen
6. olemme auki 7 päivää viikossa. Oletko valmis viikonlopputyöhön.
8. vähintään kaksi kielinen. Suomi ja Englanti
9. kassa ja varausjärjestelmä ei ole helppo. Tietokoneen käyttö ja ymmärrys täytyy olla erittäin sujuvaa
10. tupakoimaton ja raitis. Tupakointi vie paljon aikaa ja toiset joutuvat paikkaamaan tämän vajeen.
11. siisti pukeutuminen ja habitus
12. ymmärtää eri kulttuureja ja voi kommunikoida ja kunnioittaa kaikkia.
13. kaupallinen tai vastaava koulutus avuksi.

PS: Tuothan tullessasi 677 eur/kk työvoimatoimiston riihikuivaa palkkatukea!

Lisätieto:
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.
Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen. Palkattavan työttömyys johtuu ammatillisen osaamisen puutteista tai palkattavan vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.
Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.
TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.

- Kysymys kuuluu, onko Olavi Kumpulainen valmis täyttämään palkkatuen ehdoissa työnantajalle kuvatut velvollisuudet kuten käyttää tavallista enemmän aikaa työntekijän ohjaukseen.
- Ja toinen kysymys on, onko kaupan alan alinta taulukkopalkkaa 10,58 eur/h saavan myyjän vaatimuksiin kohtuullista sisällyttää johtajatason rekrytointiin kuuluvia vaatimuksia.
- Huonon kohtelun hyväksyttäminen etukäteen työntekijällä on motivointikeinona kyseenalainen. Se tuskin lisää työelämää hieman jo tuntevan ’herkästi haavoittuvan’ työnhakijan kiinnostusta tähän työpaikkaan.
- TV-katsojan kannalta olisi ollut hyvä tietää, onko näitä paikkoja yhteensä 1 kerrallaan tukikauden ajaksi, ja myös että milloin seuraava paikka vapautuu. Vai niin että 1 henkilö /työvuoro olisi vastaavan myyjän asemassa myyjän minimipalkalla, voisi avata kirpparin harjoittelijoiden kanssa.
- Minulla ei ole lakimiehen koulutusta, joten en pysty sanomaan, onko tässä kyse Olavi Kumpulaisen pyrkimyksestä palkkatukirahojen saamiseen petoksen keinoin.
- Oma arvioni on, että tähän tehtävään näillä ehdoilla ja tuolla työnantajan asenteella on varsin vaikea palkata ketään ilman että TE-toimisto rikkoisi lakia ja asetuksia. Ilmeisesti kuitenkin kompromisseja on tehty yrittäjän ja TE-keskuksen välillä, sillä Kumpulainen on saanut hyväksytettyä palkkatukipäätöksiä löytämilleen hyville tyypeille.
- Kirpputorilla ei pääsääntöisesti ole töissä yhtään kaupallisin perustein eli ilman työvoimahallinnon tukirahoja palkattua työntekijää.
| Etusivu | ylös -ylös